Κοζάνη: Η πλατεία απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία των δημόσιων χώρων